Real conditionals 4

Previous: Real Conditionals 3

Alternatives to if in the if clause

You don’t have to use the word if in the if clause, . There are other words and phrases you can use.

If and when

In the zero conditional the meaning doesn’t change:

If I am sick, I stay at home.
Jeśli jestem chora, zostaję w domu.

When I am sick, I stay at home.
Kiedy jestem chora, zostaję w domu.

Whenever I am sick, I stay at home.
Kiedykolwiek/Zawsze jestem chora, zostaję w domu.

In the first conditional the meaning is different:

If I use Amazon, I will buy more books than I really need.
Jeżeli użyję Amazona, kupię więcej książek niż naprawdę potrzebuję.

When I use Amazon, I will buy more books than I really need.
Kiedy użyję Amazona, kupię więcej książek niż naprawdę potrzebuję.

If means it is possible you will use Amazon, you might or you might not use Amazon.

When means you will definitely use Amazon, you are only unsure about the time you will use Amazon.

Unless

You can also use the word unless in the if clause. Unless means the same as if + not:

If it doesn’t rain, I will cut down some trees.
jeżeli nie będzie padać, zetnę drzewo.
O ile nie będzie padać, zetnę drzewo.

Unless it rains, I will cut down some trees.
Jeżeli nie będzie padać, zetnę drzewo.
O ile nie będzie padać, zetnę drzewo.

You need to be careful that the whole conditional makes sense.

if my boss agrees, I can give you a discount.
Jeżeli szef się zgodzi, mogę dać ci zniżkę.

If my boss doesn’t agree, I can’t give you a discount .
Jeżeli szef się nie zgodzi, nie mogę dać ci zniżki.
Dopóki szef się nie zgodzi, nie mogę dać ci zniżki.

Unless my boss agrees, I can’t give you a discount.
Jeżeli szef się nie zgodzi, nie mogę dać ci zniżki.
Dopóki szef się nie zgodzi, nie mogę dać ci zniżki.

As long as, provided, on condition that, only if – pod warunkiem, że …

As long as my boss agrees, I can give you a discount.
Provided my boss agrees, I can give you a discount.
On condition that my boss agrees, I can give you a discount.
Pod warunkiem, że szef się zgodzi, mogę dać ci zniżkę.

Only if – tylko pod warunkiem

I can give you a discount only if my boss agrees,
Mogę dać ci zniżkę tylko pod warunkiem, że szef się zgodzi.

As soon as – jak tylko

As soon as my boss agrees, I can confirm the order.
Jak tylko szef się zgodzi, mogę potwierdzić zamówienie.

Real Conditionals 3

Previous: Real Conditionals 2

Past forms

Zero conditional

You can use a past form in both the if clause and the main clause of the zero conditional to talk about past habits or situations which were always true in the past.

If I was ill, I didn’t go to school.
Gdy bywałem chory, nie chodziłem do szkoły.

Whenever I went to Warsaw, I went to McDonald’s
Kiedykolwiek jeździłem do Warszawy, chodziłem do McDonalda.

Whenever I went swimming in the morning, I was tired.
Kiedykolwiek chodziłam pływać rano, byłam zmęczona.

First conditional

You can also use past forms of the verb in the first conditional to talk about real situations in the past.

If you went to the shop, did you remember to buy some milk?
Jeśli poszedłeś do sklepu, czy pamiętałeś kupić mleko?

You will often see a past form of the verb in the main clause when the present perfect is used in the if clause. In this situation, you might also see the present perfect in the main clause.

If you have been to the shop, did you remember to buy some milk?
Jeśli byłeś w sklepie, czy pamiętałeś kupić mleko?

If you have been to the shop, have you remembered to buy some milk?
Jeśli byłeś w sklepie, czy pamiętałeś kupić mleko?

Next: Real Conditionals 4

Real Conditionals 2

Previous: Real Conditionals 1

Using different present tenses in the if clause.

With both the zero and first conditional, you don’t have to use the Present Simple in the if clause, you can use any present tense. This happens more often with the first conditional:

Present Continuous

If you are going to the shop, will you buy some milk?
Jeśli idziesz/pójdziesz do sklepu, czy kupisz mleko?

Present Perfect

If you have fixed the car, will you go to the shop?
Jeśli naprawiłeś samochód, czy pojedziesz do sklepu?

Using different future forms in the main clause

With the first conditional, you don’t have to use the modal verb will in the main clause. You can use different modal verbs, different future verb forms and even the imperative (tryb rozkazujący):

Other modal verbs – can, should, etc.

If I agree to that price, will you sign the contract today?
Jeśli dogadam cenę, czy dzisiaj podpiszesz umowę?

If I agree to that price, can you sign the contract today?
Jeśli dogadam cenę, czy możesz dzisiaj podpisać umowę?

If I agree to that price, could you sign the contract today?
Jeśli dogadam cenę, czy mógłbyś dzisiaj podpisać umowę?

If I agree to that price, would you sign the contract today?
Jeśli dogadałbym cenę, czy dzisiaj podpisałbyś umowę?

If I agree to that price, you should sign the contract today.
Jeśli dogadam cenę, powinieneś dzisiaj podpisać umowę.

Different future forms – be going to, present continuous for the future

If I agree to that price, are you going to sign the contract today?
Jeśli dogadam cenę, czy dzisiaj zamierzasz podpisać umowę?

I have agreed to your price, are you signing the contract today?
Dogadałem cenę, czy dzisiaj podpiszesz umowę?

Imperative – tryb rozkazujący

If you go to the shop, buy some milk!
Jeśli idziesz/pójdziesz do sklepu, kup mleko!

Next: Real Conditionals 3